STUDIEBUREAU JOURET IS EEN STUDIEBUREAU DAT ZICH
GESPECIALISEERD HEEFT  OP VOLGENDE TERREINEN : 
•    INFRASTRUCTUURWERKEN
•    LANDMEETKUNDE
•    RUIMTELIJKE ORDENING
•    LANDSCHAPSARCHITECTUUR
•    RIOLERINGSSTUDIES (INFOWORKS)
•    PROJECTONTWIKKELING EN BEGELEIDING

MET EEN WERKENPAKKET IN UITVOERING VAN ONGEVEER 30 MILJOEN EURO HEEFT STUDIEBUREAU JOURET ZICH GEPROFILEERD ALS EEN VAN DE BELANGRIJKE SPELERS OP VLAK VAN INFRASTRUCTUUR.

DE ERVARING VAN 20 JAAR  BIEDT OP ZICH REEDS DE NODIGE GARANTIES VOOR EEN VAKBEKWAME UITVOERING EN GROTE EXPERTISE : 

OP VLAK VAN VERKAVELINGSDOSSIERS KAN STUDIEBUREAU JOURET EEN PALMARES VOORLEGGEN VAN MAAR LIEFST 2000 KAVELS DIE REEDS BOUWRIJP WERDEN GEMAAKT.

OP VLAK VAN ONTWIKKELING VAN KMO-ZONES BEDRAAGT DE BEDRIJFSKLAAR GEMAAKTE OPPERVLAKTE 120 HECTARE, AL DEZE ZONES WERDEN UITGEVOERD MET GESCHEIDEN STELSEL. 

STUDIEBUREAU JOURET IS REEDS JARENLANG ACTIEF OP DE HERINRICHTING VAN CENTRA EN DOORTOCHTEN. STUDIEBUREAU JOURET HEEFT MEEGEWERKT AAN DE EERSTE STARTNOTA’S EN PROJECTNOTA’S . ER ZIJN REEDS PROJECTEN OPGEMAAKT MET MODULES 3 , 4 , 13, 14 , 16 EN 17, EN MET NIEUWE SOV.

STUDIEBUREAU JOURET HEEFT MEEGEWERKT AAN MEERDERE PROJECTEN MET GECOMBINEERDE OPDRACHTGEVERS, WAARONDER GEMEENTES, AFDELING WEGEN, DE LIJN, NMBS, PRIVATE PARTNERS.

STUDIEBUREAU IS OOK PIONIER IN HET TESTEN EN TOEPASSEN VAN NIEUWE TECHNIEKEN, WAARONDER DE DOORLATENDE STRAATSTENEN EN VERHARDINGEN, EPOXYVOEGVULLINGEN, ….